Digital portfolio

Varje elevs utveckling dokumenteras i en digital portfolio som följer dem genom hela deras skolgång.

I den digitala portfolion samlar eleven sina olika arbeten, texter, bilder och filmer som visar elevens utveckling mot uppsatta mål. Syftet är att hela elevens utveckling ska gå att följa, indelat efter läsår och ämnen. Den digitala portfolion är ett underlag för det elevledda IUP-samtalet samt för de omdömen som skrivs i edWise. Även den sociala utvecklingen dokumenteras via den digitala portfolion.