edWise (logga in eller ansök)

Svedenskolan använder sig av lärplattformen edWise.

Skollagen 3 kap. 4 §

Eleven och elevens vårdnadshavare ska fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling.

 

I edWise kan man ta del av pedagogisk dokumentation som IUP med skriftligt omdöme, åtgärdsprogram, pedagogiska planeringar och matriser som ger information om hur eleven ligger till gentemot kunskapskraven.
edWise är också en viktig informationskanal mellan skola och hemmet.

Logga in i edWise här...

Ladda ned dokumentet för mer information hur du ansöker om föräldrakonto i edWise.