Välkommen att kontakta oss!

Svedenskolan Bergshamra
08-517 07 200
Box 7005
08-517 07 229
170 07 SOLNA
svedenskolan.bergshamra@up.se
Hjortstigen 3

Frånvaro-/närvaroanmälan

Frånvaro-/närvaro-/frisk-/sjukanmälan
Vänligen anmäl alltid frånvaro & närvaro till telefon/mejl nedan.
08-517 07 202

Skolskjuts

Avbokning/Påbokning
Avbokning/Påbokning
Görs av förälder till berört taxibolag
Marianne Laiti
Skolexpedition - För info/ändring av tid - kl 10-14
08 – 517 07 200
Taxivänthall
Fritidspersonal
08 – 517 07 217

Skolledning

Gun Lind
Rektor
08-517 07 201
Irene Karlovini
Biträdande rektor
08-517 07 231
076-130 22 03

Korttidstillsyn (KTT)

Tove Berggren
Fritidssamordnare
076-129 98 85
076-129 98 85

Administration

Marianne Laiti
Skoladministratör telefontid 10-14
08-517 07 227
Claes Nordberg
Frånvaro / Närvaro / Sjuk- & Friskanmälan
08-517 07 202
Pella Kjellén
Pedagogisk handledare
08-517 07 214
072-222 04 69
Sara Hallén
Skolkurator
070-392 23 21
Maria Lindqvist
Specialpedagog
072-707 56 22
Johanna Storm Stråhle
Speciallärare läs- och skrivutveckling
072-450 85 22
Sara Rurling
Administrativt Skolledarstöd
08 656 27 54
Karin Rotsman
Studie- och yrkesvägledare
08-517 07 228
073-274 51 15
Edvin Matsson
IT-ansvarig för Svedenskolan Bergshamra
Eva Strand
Skolsköterska
08-517 07 213
070 - 251 42 89
Peter Kirch
Vaktmästare
08-517 07 209
073-270 67 76
Katarina Källängs
Köket
08-517 07 206
Binta Sjöström
Köket
08-517 07 206

Klasslärare

Minna Ekberg
G1
08-517 07 219
Pelle Jonsson
G2
08-517 07 218
Sara Gustafsson
G3
08-517 07 208
Emma Salomonsson
G4
08-517 07 203
Mikael Lundgren
G5
08-517 07 220
Alla Miassoed
G6
08-517 07 237
Veronica Söderlund
G7
Anneli Nilsson
G8
08-517 07 224
Cristhóbal Rojasson
R1
08-517 07 233
Tobias Berglund
R2
08-517 07 216
072-731 52 22
Giuseppe de Francisco
R3
08-517 07 223
Carolyn Lundgren
R4
08-517 07 205

Ämneslärare grundskolans högstadie

Newroz Altan (vikarie)
Ämneslärare engelska
08-517 07 270
Jenny Nilsson (vikarie)
Ämneslärare svenska
08-517 07 270
Johan Kullberg
Ämneslärare SO
08-517 07 270
Rikkert Hasselrot
Ämneslärare Matematik/NO

Praktiskt/estetiska lärare

Robin Borg
Idrott
08-517 07 210
Britt-Mari Grahm
Musik/FMT
08-517 07 236/242
Mårten Bergström
Trä/Metallslöjd
08-517 07 238
Kicki Rydberg
Bild
Magnus Thordsson
Hem - och konsumentkunskap

Gruppledare fritidshem / KTT

Carolina Storsveden
Gruppledare G1-G3 (Hörnan)
070-590 11 73
070-590 11 73
Johan Aldenberg
Gruppledare G4 och G6 (Stjärnorna)
Claes Nordberg
Gruppledare G5, G7 och G8 (9:an & 1:an)
072-500 11 18
072-500 11 18
Evelina Holmqvist
Gruppledare R2-R3 (Satelliten)
072-500 13 08
072-500 13 08
Teres Påhlsson
Gruppledare R4 (Galaxen)
Jens Öberg
Gruppledare R5-R7 (Klubben)