Utvärderingsdagar för skolans personal

11 och 12 juni
Svedenskolan Bergshamra

 

 

Kalender

Läsårsavslutning

Tid meddelas senare
Svedenskolan Bergshamra
Glad sommar!

Sommarlovsfritids

Alla vardagar hela sommaren förutom planeringsdagar i augusti
Svedenskolan Bergshamra
Sommarfritids första dag